Nye UNN Narvik

Periode: 2021
Byggtype: 
Sykehus
Byggherre: 
Universitetssykehuset Nord-Norge
Størrelse: 
26 000 kvm
Leveranse: 
Totalentreprise: fra prosjektering- installasjon – til igangkjøring. Leveranse av all teknisk installasjon til nytt sykehus.
Dashboard mockup

SalMar InnovaNor

Periode: Q4 2018 – Q2 2021
Byggtype:
Slakteri
Byggherre: 
SalMar
Størrelse: 16 500 kvm
Leveranse: 
Totalentreprise: Prosjektering, Installasjon, igangkjøring.
Dashboard mockup

Storgata 25

Periode: 2019-
Byggtype:
Næring
Byggherre: 
Pellerin
Størrelse: 9000 kvm
Leveranse: 
Totalentreprise: fra prosjektering- installasjon – til igangkjøring. Leveranse av all teknisk installasjon til signalbygget i sørbyen.
Dashboard mockup

GIH Hærstaben Bardufoss

Periode: 2011 – 2013
Byggtype:
Kontorbygg & Administrasjonsbygg
Byggherre: 
Forsvarsbygg
Størrelse: ca. 2000 kvm
Dashboard mockup

Kjøkken-messebygget i Bardufoss

Periode: 2013 – 2015
Byggtype:
Kjøkken/messebygg
Byggherre: 
Forsvarsbygg
Størrelse: ca. 4000 kvm
Dashboard mockup

Hangar 6

Periode: Q1 2015- Q2 2016
Byggtype:
Lager/verksted
Byggherre: 
Forsvarsbygg
Størrelse: ca. 7000 kvm
Dashboard mockup