Ventilasjon

Vi leverer alle typer ventilasjons- anlegg og løsninger. - Vår visjon er å kunne levere ren luft og bidra til et bedre inneklima for alle.

Vi fokuserer på sluttbrukeren. – Kunden skal bli fornøyd, og anlegg skal fungere etter hensikten. En investering i ventilasjon skal gi de “avkastninger” som kunden forventer, både i form av bedre inneklima, energibesparelser og fleksibilitet i forhold til de investerte midlene.

God planlegging, vår erfaring og nytenkning er meget viktig for et godt resultat. Våre ventilasjonsløsninger skal dekke behovet for byggherren og hva som kreves ut fra lover og forskrifter. I noen tilfeller ønsker kunden ventilasjonssystemer som skal ha utbyggingsmuligheter i fremtiden. Dette er krevende i og med at ting endrer seg raskt, og ny teknologi stadig blir tatt i bruk innen vårt fagfelt.

Varmesentral og Ventilasjonsanlegg - Klimaservice
Varmesentral og Ventilasjonsanlegg - Klimaservice
Varmesentral og Ventilasjonsanlegg - Klimaservice

Trenger du nytt eller oppgradert ventilasjonsanlegg?

Fyll ut kontaktskjemaet så svarer vi deg så fort vi kan!

Våre leverandører